Overzicht

Voel jij je als een vis in het water bij watervraagstukken? Heb je brede ervaring in en kennis van procestechnologie en vergunning (verlening) trajecten?  
Kom dan bij WLN het team van technologen en adviseurs versterken.  

WLN, gevestigd te Glimmen is op zoek naar een 

Expert Vergunningen/ Adviseur Wetgeving

32 uur per week, standplaats Glimmen

WLN is water in de breedste zin van het woord. WLN is sinds decennia een hoogwaardig centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie, waar onderzoek en praktijk samenkomen. WLN heeft biologische, chemische en technologische expertise in huis, een vruchtbare combinatie die resulteert in een breed dienstenpakket op het gebied van waterkwaliteitsmonitoring, waterkwaliteitsbeheer en waterbehandeling.
Hierbij is de maatschappelijke relevantie van water en het voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen WLN op het lijf geschreven. WLN is klein genoeg om elkaar goed te leren kennen en groot genoeg om een bepalende speler te zijn op haar vakgebied in de noordelijke helft van Nederland.

De belangrijkste klanten van WLN zijn de drinkwaterbedrijven van Groningen en Drenthe, voor wie WLN het waterkwaliteitsgeweten is. Daarnaast heeft WLN veel klanten binnen de overheid en de industrie in Noord-Nederland, waar WLN een grote verscheidenheid aan waterkwaliteitsanalyses en water technologisch advies voor uitvoert.

In welk team kom je terecht en waar ga je aan werken?

Je werkt op de afdeling Technologie en Advies (T&A), een dynamische omgeving met 22 medewerkers. De medewerkers van de afdeling T&A dragen zorg voor de waterkwaliteitsbewaking, advisering en het uitvoeren van technologisch onderzoek. Dit doen ze voor de waterproductie van de twee moederbedrijven, WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen; North Water en opdrachtgevers zoals industrie, gemeentes en waterschappen. De interactie met het laboratorium van WLN is intensief, waardoor analyses van waterkwaliteit snel kunnen worden geduid en tot passende adviezen kunnen leiden. Er is veel aandacht voor vernieuwing, innovatie en technologische ontwikkeling in de breedste zin. Door de ruime kennis en ervaring die aanwezig is op de afdeling T&A en via de nauwe banden met hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen vinden we de beste oplossing voor een scala aan watervraagstukken.

De functie bestaat uit twee onderdelen. Als Expert Vergunningen ben je verantwoordelijk voor het verlenen van technologische en organisatorische ondersteuning bij het beheersen van alle milieuaspecten (voornamelijk waterkwaliteitsnormen), vooral voor de diensten die WLN verricht voor North Water. Daarvoor analyseer, evalueer en optimaliseer je de processen die betrekking hebben op vergunningen bij regulier, maar ook bij bijzondere bedrijfsomstandigheden (probleemanalyse, calamiteit, proceswijziging, etc.). Daarnaast:

 • Ben je specialist met betrekking tot de vergunningen die nodig zijn om de betrokken zuiveringen compliant te houden. Je stelt daarvoor ’verbeterprogramma’s op en ondersteunt bij het opvolgen van interne audits en externe handhavingstrajecten in situaties van non-compliance.
 • Ondersteun je vergunning trajecten voor nieuwe of aan te passen installaties of voor het verwerken van nieuwe afvalwaterstromen.
 • Ondersteun je ‘sales’ met het beoordelen, accepteren en faciliteren van nog aan te sluiten bedrijven.
 • Bewaak je de juiste uitvoering van de beheer- en monitoringssystemen voor waterkwaliteit en coacht/traint de operationele afdeling hierin.
 • Houd je de kennis van best beschikbare technieken met betrekking tot de vergunningen op peil en ben je de vraagbaak richting externe klanten zoals overheden, leveranciers en kenniscentra op het gebied van vergunningen.
 • Onderhoud je contacten met vergunningverlenende en handhavende overheidsorganisaties en draag je bij aan volledige en tijdige rapportages naar de overheid.

Als Adviseur Wetgeving ben je degene die vooral voor de drinkwaterbedrijven waakt over het naleven van relevante wetgeving op het gebied van waterkwaliteit. Je vertaalt nieuwe (Europese en Landelijke) wetgeving naar de noodzakelijk te nemen acties binnen WLN (toepassen normen en monitoring van waterkwaliteitsparameters) en ben je voor de drinkwaterbedrijven op dit gebied vraagbaak en adviseur. Daarnaast:

 • Heb je affiniteit met relevante ‘water’ wetgeving en compliance daaraan en kunt deze vertalen naar gewenste ontwikkelingen voor de klanten van WLN.
 • Volg je de ontwikkelingen in de (drink)watersector (participeert is platformen hieromtrent) en anticipeert specifiek op relevante toekomstige wijzigingen van (internationale) wet- en regelgeving van overheden en adviseert hierover.
 • Draag je bij aan het daaruit voorkomend opstellen van normering en praktijkcodes gerelateerd aan waterkwaliteit ten behoeve van de drinkwaterbedrijven.
 • Verdiep je je in de uitdagingen waar de drinkwaterbedrijven voor staan, in het bijzonder: de watertransitie waar een start mee is gemaakt, de mogelijk toekomstige watertekorten door een groei van de watervraag, afnemende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen en achteruitgang van de waterkwaliteit van bestaande bronnen.
 • Onderhoud je contacten met groepen (RWS, waterschappen, provincies, NVWA, e.d.) die nader invulling geven aan wetgevingstrajecten in brede zin.

Wat breng je mee

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding op het gebied van milieutechnologie, chemische technologie, milieurecht of technische bedrijfskunde.
Je hebt ten minste 5 jaar ervaring in op het vakgebied van (omgeving)vergunningsprocedures en afstemming met bevoegde gezagen daarover bij voorkeur in een industriële sector. 

 • Je hebt affiniteit met (drink)waterwetgeving.  
 • Je bent goed bekend met de relevante ‘waterwetten’ (omgevingswet, drinkwaterwet, KRW en diverse besluiten). 
 • Je blik is naar voren gericht en je hebt “voelsprieten” voor nieuwe ontwikkelingen. 
 • Je stelt je proactief op. 
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed, bent mondeling communicatief vaardig en kan dit ook omzetten op schrift. Je weet in lastige situaties je communicatieve vaardigheden zo in te zetten, dat je mensen motiveert om te veranderen. 
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen. 

Wat heeft WLN jou te bieden

Een contract voor de duur van een jaar, met kans op verlenging voor onbepaalde tijd. De functie is voorlopig, in afwachting van de definitieve indeling, ingedeeld in salarisschaal K van de WWb-loonlijn. Dit betekent minimaal € 4.145,00 en maximaal € 5.754,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). Naast je salaris en vakantiegeld ontvang je een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget (het FAB), waarbij je ruim 15% extra ontvangt op je bruto maandsalaris (een gedeelte hiervan mag ingeruild worden voor verlof). Het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent gedrag is onderdeel van de sollicitatieprocedure, deze wordt aangevraagd bij je benoeming. Je neemt deel aan de collectieve pensioenregeling bij het ABP.  Als Expert Vergunningen/ Adviseur Wetgeving kun je gebruik maken van een leaseauto. Gedeeltelijk vanuit huis werk behoort tot de mogelijkheden. WLN beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden, is goed bereikbaar en beschikt over voldoende parkeergelegenheid.  

WLN is partner van VEI (Vitens Evides International). VEI heeft als doel overal ter wereld mensen te voorzien van goede drinkwatervoorzieningen. Je kunt je opgeven voor een VEI missie indien jouw kennis en ervaring is gewenst voor een project in het buitenland ter ondersteuning van een lokaal waterbedrijf.

Interesse?

Stuur vóór 12 juni 2024 je schriftelijke motivatie en curriculum vitae naar hr@wln.nl onder vermelding van vacaturenummer 04-2024.  

Indien je inhoudelijke vragen hebt over de functie, kun je contact opnemen met Norbert Veldkamp, manager van de afdeling T&A (06 5576 6887). 

 Mocht je vragen hebt over de sollicitatieprocedure, kun je vanaf 21 mei contact opnemen met Ingrid Oppers, HR-adviseur (06 2520 7433).    

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern vacant gesteld.