Overzicht

Houd jij onze watersystemen ecologisch gezond? Wil jij meewerken aan een goede leefomgeving in Zeeland? Vind jij het leuk om data te analyseren?

Wat ga je doen

Als ecoloog ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van beleid om tot ecologisch gezonde watersystemen (sloten, plassen, kreken) te komen. We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren (12.000 km) in 2027. Dit is in lijn met de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Om inzicht te houden en kennis te ontwikkelen over de staat van ons watersysteem voeren we metingen uit en beoordelen we de chemische en biologische kwaliteit. Bij waterkwaliteitsproblemen treffen we maatregelen (oplossingen) wanneer deze nodig zijn.

Jij wordt enthousiast van vragen als: welke effecten heeft de klimaatontwikkeling op de waterkwaliteit en hoe kunnen we de nadelige effecten voorkomen? Welke invloeden zijn er op het ecologisch functioneren van een watersysteem in zijn omgeving en hoe kunnen wij zelf of via derden zorgen voor verbetering?

Hoe ziet dat eruit?

 • Je bent de vraag- en adviesbaak voor zowel je collega’s als externen.
 • Samen met je collega’s maak je een monitoringsplan. De data die hieruit voortkomt interpreteer je en vertaal je naar een watersysteemanalyse: tijdens een warme zomer kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het water heel zout is geworden. Maar bij veel neerslag wordt het weer zoeter. Jij onderzoekt wat dit betekent voor het functioneren van het ecosysteem: verwacht je bepaalde soorten vissen, planten of algen? Zijn die er en wat betekent dit dan?
 • Je weet de analyseresultaten te vertalen naar maatregelen. Denk bij maatregelen bijvoorbeeld aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van vispassages of verbeteringen van het onderhoud.
 • Samen met collega’s geef je advies over waterkwaliteitsmaatregelen. Leidend voor jouw advisering zijn de ecologische doelen die gelden voor de KRW-waterlichamen en de overige wateren.
 • Je levert informatie aan je budgetbeheerder over de financiën van de maatregel.
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming hierover voor en je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming met betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat en de provincie. Maar ook agrariërs en natuurterreinbeheerders.

Wie zijn wij?

Waterschappers zijn doeners. Met de voeten -soms letterlijk- in de klei. Iedere Zeeuw is dagelijks afhankelijk van ons werk. En onze rol krijgt nog meer impact als je kijkt naar de enorme uitdagingen door klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging en beschikbaarheid van zoetwater. Om Zeeland veilig te houden en het welzijn van haar inwoners te waarborgen, zoeken wij collega’s die mee willen bouwen aan onze prachtige provincie.

Word jij ook een waterschapper?

Team Beleid & Ondersteuning

Je komt bij het team Beleid en Ondersteuning te werken, deze telt ruim 27 professionals en bestaat uit de subteams Waterkwaliteit, Waterkwantiteit, Monitoring en Assetbeheer. Alle groepen ontwikkelen kennis, beheren informatie en adviseren binnen hun vakgebied. We werken voor onze opgave nauw samen met andere afdelingen en met externe stakeholders waaronder de provincie, terrein beherende organisaties, land en tuinbouw en de industrie. Wil je meer weten over onze opgaven? Lees dan het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027.

Functie-eisen

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde hbo of wo-opleiding. Bijvoorbeeld in de richting van biologie, aquatische ecologie, environmental sciences of waterbeheer.
 • Je maakt zorgvuldige afwegingen, kunt goed analyseren en je geeft heldere en scherpe adviezen.
 • Je hebt aantoonbare kennis van de Europese Kaderrichtlijn Water en aquatische ecologie. Je hebt kennis van zowel de fysisch-chemische als biologisch aspecten van waterkwaliteit en de samenhang daarin.
 • Je bent in staat watersysteemanalyses te (laten) verrichten, deze te interpreteren en te vertalen naar concrete acties en adviezen.
 • Je bent bereidt je te ontwikkelen in het werken met tools voor watersysteemanalyses en rapportages en je ziet dit ook als een mooie uitdaging.
 • Je hebt overtuigingskracht om jouw collega’s mee te nemen in jouw adviezen, maar weet ook compromissen uit te werken als jouw advies botst met andere belangen.
 • Basiskennis van GIS is een pré.

Informatie

Wat krijg je ervoor terug?

 • Salarisschaal 11: € 4.299,- tot max. € 5.940,-.
 • Je krijgt minimaal 21 vakantiedagen en flexibele werktijden. Ben je een vroege vogel of wil je liever later beginnen? Dat kan allemaal, want je kan werken tussen 07.00 en 19.00 uur.
 • Boven op je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 21% van je brutosalaris. Voor deze functie is dat maximaal € 1.247,- per maand. Je bepaalt zelf waar je het aan besteedt, bijvoorbeeld voor extra vakantiedagen of dat je het laat uitbetalen.
 • Daarnaast krijg je ook een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 6.000,- per vijf jaar, dat je in kunt zetten voor vitaliteit en loopbaanontwikkeling.
 • Je hebt een 36-urige werkweek (fulltime).
 • Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.
 • Wij zijn met ons kantoor naast het treinstation van Middelburg uitstekend bereikbaar met het OV. Heb je werkafspraken? Dan zijn er altijd bedrijfsauto’s beschikbaar.
 • Vitaliteit is voor ons belangrijk. Wij vergoeden daarom deels je sportschoolabonnement.
 • Ook krijg je een laptop, iPad en iPhone.

Solliciteren

Procedure

Bel ons gerust! Over de sollicitatieprocedure: Ingrid van Bragt, recruiter, 06-23640680

Je kunt je sollicitatiebrief en cv tot en met 14 februari a.s. uploaden via de knop ‘Solliciteren’.

Een digitaal competentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

De gesprekken vinden plaats op 22 februari 2024.

Val jij onder de indicatie banenafspraak? Ook jij wordt van harte uitgenodigd om te solliciteren op deze functie.