Provincie Flevoland logo InfraJobBoard

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland

Flevoland

Over Provincie Flevoland

Wie zijn we

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 450 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijn de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Wat doen we

Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders. Wij zijn actief op verschillende terreinen.

Contact Info

Website https://www.flevoland.nl/home

Vacatures bij Provincie Flevoland