Oasen

Oasen

Gouda

Over Oasen

Over Oasen

Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. We zorgen op duurzame wijze voor drinkwater voor onze klanten. De volksgezondheid staat daarbij voorop. Oasen heeft als uitgangspunt dat we drinkwater aan onze klanten willen leveren op een beter dan mogelijke manier. Ons streven is dat de druppel uit de kraan van de klant van perfecte, onberispelijke kwaliteit is. Daarnaast willen we dat de klant en Oasen altijd drinkwater uit de kraan krijgt van dezelfde stabiele en hoge kwaliteit. We gaan dus voor onberispelijk en verrassingsvrij drinkwater en een daarbij passende service aan de klant van uitstekende kwaliteit.

In de missie staan de drie essentiële aspecten van ons bedrijf: de productie van onberispelijk water, dat bij transport door een leidingnet goed blijft en een bedrijfsvoering (Productie én Distributie) die dusdanig verrassingsvrij is dat het drinkwater altijd uit de kraan komt bij onze klant.

Onze vijf kernwaarden zijn:

1. Voor de Volksgezondheid
We streven ernaar om onberispelijk drinkwater op verrassingsvrije wijze bij de klant uit de kraan te krijgen. Daarmee leveren we een bijdrage aan de volksgezondheid in ons voorzieningsgebied.

2. Klantgericht
De kwaliteitsbeleving van de klant wordt bepaald door het product, de service en de communicatie met en van Oasen. Daarom moet de dienstverlening naar en de communicatie met de klant ook onberispelijk zijn. Waar mogelijk digitaal, waar nodig persoonlijk, maar altijd strevend naar maatwerk.

3. Maatschappelijk
Maatschappelijk betekent voor ons dat wij opereren in onze omgeving met oog voor het gehele systeem en de belangen van anderen in dat gebied, waarbij we als het om volksgezondheid gaat geen concessies doen. Het betekent ook dat we een maatschappelijk verantwoord en schoon tarief hanteren: elke euro gebruiken we ten behoeve van onze nutsfunctie, er lekt geen geld weg door bijvoorbeeld winstnemingen. Vanuit het besef dat we opereren met gemeenschapsgeld werken we kostenbewust. Als nuttig werken we rondom thema’s samen in de waterketen. De gemeenten in ons gebied zien er als aandeelhouder namens onze klanten, hun burgers, op toe dat wij onze publieke taak goed en efficiënt uitvoeren.

4. Duurzaam
We maken onderdeel uit van de samenleving en voelen ons medeverantwoordelijk voor het in stand houden daarvan. Dat geldt in het bijzonder voor ons voorzieningsgebied. Eerst en voor al zetten we in op zo duurzaam mogelijk drinkwater geredeneerd vanuit de gehele waterketen. Daarnaast is duurzaamheid voor Oasen aandacht voor het gezond houden van mensen, zowel onze klanten als medewerkers, het gezond houden van het milieu en het voorbestaan van ons bedrijf.

5. Transparant
Oasen heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Wij bieden openheid over onze bedrijfsvoering, standpunten, tariefopbouw, besluitvorming en kennis. Door transparant te zijn kunnen we naast het afleggen van verantwoording bovendien blijven leren en verbeteren.

Wil jij meer weten over werken bij Oasen?
Neem dan telefonisch, via whatsapp of per mail contact op met Michelle Buik, Adviseur Werving via 06 27 00 46 00 of michelle.buik@oasen.nl of kijk op www.werkenbijoasen.nl voor meer informatie en vacatures.

Contact Info

Website https://www.werkenbijoasen.nl/

Vacatures bij Oasen