KWR logo Chemie-vacatures.nl

KWR Water Research Institute

KWR Water Research Institute

Nieuwegein

Over KWR Water Research Institute

Over ons

Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, voor mensen, voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is een wereldwijd maatschappelijk vraagstuk geworden. In een waterwijze wereld werken we aan een optimale inrichting en beheer van de watercyclus, met een circulaire economie als belangrijke drijfveer en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor ogen. Leidend bij het onderzoek van KWR is de wetenschapsvisie, die vertaald is in vijf onderzoeksprogramma’s.

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.

 

Bridging Science to Practice

Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. We hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. In (inter)nationale samenwerkingsverbanden vervullen we steeds vaker een coördinerende rol.

Onze mondiale, Europese en nationale ambities, die zijn toegelicht in onze missie hebben wij vertaald in vijf KWR onderzoeksprogramma’s die hieraan een concrete bijdrage leveren:

Om deze waterwijze wereld mogelijk te maken, wil KWR bruggen slaan tussen wetenschap en praktijk op al deze schaalniveaus. Alleen zo kunnen we technische en maatschappelijke oplossingen realiseren. Wij beschouwen water in de brede context van de Water-Energie-Voedsel Nexus. De Circulaire Economie is al leidend in veel van onze onderzoeksinitiatieven. KWR heeft de ambitie om met hoogwaardig en excellent onderzoek zowel nationaal als internationaal voorop te lopen bij het vinden van wetenschappelijke oplossingen voor wereldwijde watervraagstukken.

Bedrijfstakonderzoek

De basis van het onderzoek bij KWR vormt het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de drinkwaterbedrijven. Het BTO heeft als doel om in de eigen praktijk van individuele waterbedrijven en met meerwaarde voor het collectief verkenningen, verdiepingen en uitbreidingen te realiseren op bovengenoemde thema’s. Ook kan een onderwerp uit één van de thema’s worden toegepast op de eigen praktijk om ervaring op te doen (launching customer).

Geschiedenis van KWR

KWR komt voort uit Kiwa, een keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, opgericht in 1948. Aanvankelijk vond het drinkwateronderzoek plaats in Rijswijk. In 1973 werd een terrein in Nieuwegein gekocht, nabij het Lekkanaal, waar het ‘speurwerkonderzoek’ startte: onderzoek naar de acute en chronische toxiciteit van oppervlaktewater. Dit vormde de basis voor het huidige KWR. In 2006 werd KWR een zelfstandige organisatie, met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. Op 18 september 2015 opende minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het huidige KWR-gebouw, waarmee een nieuw tijdperk van verdere samenwerking, kennisdelen en innovatie werd ingeluid. In 2016 kregen we onze eerste buitenlandse aandeelhouder: het Belgische De Watergroep.

Vacatures bij KWR Water Research Institute