Gemeente Utrecht logo InfraJobBoard

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht

Utrecht

Over Gemeente Utrecht

Utrecht: gezonde stad van en voor iedereen

Steeds meer inwoners, werkgevers en bezoekers kiezen voor Utrecht. Het is een aantrekkelijke en centraal gelegen stad. Prettig om in te wonen, met veel groen en natuur. Een stad waar iedereen zich thuis voelt en je jezelf kunt zijn. De stad groeit. We willen ruimte geven aan deze groei, maar tegelijk onszelf blijven.

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We stoppen daarom energie in een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Meer betaalbare woningen, een groene en gezonde omgeving om in te leven, goede bereikbaarheid en zorg dichtbij. Daar is behalve lef en ambitie ook samenwerking voor nodig. Want Utrecht maken we samen.

Op 1 januari 2019 telde Utrecht 352.941 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2027 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft.

Lees hier meer over de belangrijkste cijfers over de stad

Duurzame energie

In Utrecht werken we hard aan haalbare en betaalbare energiebesparingen voor iedereen. We maken steeds meer gebruik van zonne- en windenergie, warmte uit de aarde en overgebleven warmte van de industrie. U kunt ook zelf aanpassingen doen in uw eigen woning of bedrijf. Dat kost geld, maar levert ook meteen geld op. We helpen u daar graag bij.

In Utrecht maken we samen de stap naar duurzame zonne-energie. Wilt u zelf ook zonnepanelen?

Kijk wat u kunt doen in uw huis

Kijk wat u kunt doen in uw bedrijf

Verkeer en bereikbaarheid

Om onze groeiende stad gezond en bereikbaar te houden, geven we voorrang aan schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte gebruiken. Lopen, fietsen en openbaar vervoer dus. Zo houden we de lucht schoner en uw straat rustiger en veiliger. Doorgaand verkeer rijdt zoveel mogelijk buiten de stad om. We richten veel straten opnieuw in en maken er bijvoorbeeld fietsstraten van. Voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving brengen we de snelheid terug naar 30 km/u. Denk aan de Malie- en Tolsteegsingel, de Maliebaan, Voorstraat en ‘t Goylaan. En maakt u ook gebruik van de gratis overdekte fietsenstallingen?

Wilt u meer weten over het verkeersnetwerk, reisgedrag, parkeren en mobiliteit?

Bekijk het mobiliteitsplan 2040

Zorg voor iedereen

In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen gezond, prettig en zelfstandig kan wonen en leven. Wanneer dit (even) voor u niet zo is, helpen we graag. Door zorg dichtbij te organiseren sluiten we makkelijker aan bij uw leefwereld en kunnen we hulp en ondersteuning aanpassen aan wat u nodig hebt. Met buurtteams, jeugdgezondheidszorg, scholen, sociaal makelaars, huisartsen en specialisten organiseren we zorg en hulp op maat.

Bij uw buurtteam kunt u terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer.

Ga voor meer informatie naar buurtteamsutrecht.nl

Veerkracht en gelijke kansen

Samen met bewoners, partners en bedrijven werken we aan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Bijvoorbeeld door extra hulp op school, bij schulden, vinden van werk of een geschikte woning. Maar ook met voldoende plekken waar u contact kunt leggen, ervaringen kunt delen en elkaar kunt helpen.

De Voorzieningenkaart geeft u een bijgewerkt en compleet overzicht van voorzieningen in de gemeente Utrecht met (adres)gegevens. Denk aan adressen van maatschappelijke voorzieningen als het basis- en voortgezet onderwijs of aan voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur.

Bekijk de Voorzieningenkaart

Wonen

Utrecht groeit. Om het verwachte aantal inwoners in Utrecht in 2040 een thuis te kunnen bieden, zijn er 60.000 nieuwe woningen nodig. Om iedereen die in Utrecht wil wonen een eerlijke kans te geven, geven we de komende jaren geld uit aan sociale en middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen en een betere doorstroming. Om de kwaliteit van wonen in wijken te verbeteren, verdelen we nieuwe koop- en huurwoningen beter over de stad. Hierdoor ontstaan er wijken met een goede mix van inwoners van onze stad.

U kunt zelf bijdragen aan een gezonde omgeving. Bijvoorbeeld door vaker de fiets pakken in plaats van de auto. Door te zorgen voor een groene tuin of balkon of dak. U kunt uw wensen voor de omgeving ook laten weten aan het wijkbureau.

Neem contact op met uw wijkbureau

Meer groen

Groen, water en een prettige leefomgeving in en om de stad is belangrijk. Het maakt ons gezond en gelukkig en draagt bij aan een betere omgeving om in te leven. Ook zorgen groen en water ervoor dat het klimaat goed blijft, ook als het klimaat verandert. Het is daarom extra belangrijk dat we in onze snelgroeiende stad letten op het juiste evenwicht tussen woningen en natuur. We willen niet alleen bouwen, maar ook zorgen voor voldoende groen bij u om de hoek. En dat u de natuur buiten de stad beter kunt bereiken. Als inwoner en ondernemer kunt u hier ook aan helpen door (binnen)tuinen, parkeerplaatsen, straten, daken, gevels en (school)pleinen nog groener te laten kleuren.

In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de omgeving om in te leven. U leest hier hoe we uw buurt en de stad willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen of bewaren.

Ga naar https://omgevingsvisie.utrecht.nl

Werk voor iedereen

In Utrecht neemt het aantal banen toe, maar lang niet iedereen heeft iets aan deze groei. Functies veranderen snel en verdwijnen zelfs door automatisering. Hierdoor neemt de kans toe dat uw kennis en ervaring niet aansluit bij de vraag van een werkgever. We zorgen voor goede (bij)scholing- en omscholing, zodat u zich kunt blijven ontwikkelen. Dit doen we samen met het onderwijs voor onder andere de bouw, ICT, gezondheidszorg en het onderwijs. Deze sectoren bieden nu en in de toekomst zeker werk. Dat is belangrijk, want werken en meedoen in de samenleving, betekent dat u meetelt en maakt dat u zich gezonder voelt.

We sluiten aan op de motivatie wensen en talenten van bewoners. Zo verbinden we bijvoorbeeld in Overvecht de vraag van werkgevers aan talenten van bewoners.

Lees meer over de wijkaanpak Samen voor Overvecht

De digitale stad

Een gezonde en prettige stad maken we ook met digitale mogelijkheden. Het draagt ook bij aan een gezonde en prettige stad om in te wonen en werken. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die bijhouden wanneer u uw container kunt legen, het digitale huishoudboekje dat u helpt uw geldzaken op orde te houden of een app die vrije laadpalen aangeeft. Samen met experts pakken we digitale kansen goed aan en maken de stad, ons werk en onze dienstverlening steeds slimmer.

Techniek Experience Center Utrecht is een en speel-werkplaats in Overvecht waar professionals hun liefde voor techniek, creatief zijn en vernieuwing delen met jongeren.

Lees meer over Techniek Experience Center Utrecht

Utrecht maken we samen

Utrecht is van ons allemaal. Alleen door samen te werken, kunnen we onze doelen bereiken. We werken samen met bewoners, ondernemers of organisaties in de stad. We moedigen ideeën van bewoners in buurten en wijken aan. Ook vragen we bewoners, bedrijven en organisaties om actief met ons mee te denken. Uw stem en inzet is belangrijk om Utrecht nog gezonder en prettiger te maken om in te wonen, werken en leven. Voor inwoners die niet zo snel van zich laten horen, maken we het zo makkelijk mogelijk om ideeën aan te dragen.

Hebt u een idee dat uw buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier en socialer maakt? En zijn er meer mensen enthousiast over uw idee?

Dan kunt u een bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds

Vacatures bij Gemeente Utrecht