Deltares logo InfraJobBoard

Deltares

Deltares

Delft, Utrecht

Over Deltares

Over Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij.

Vanuit het perspectief van water, bodem, en infrastructuur doen we dit via vier missiegebieden, waarin we onze bijdragen aan de internationale en Nederlandse missies beschrijven: Toekomstige delta’s, Duurzame delta’s, Veilige delta’s en een Veerkrachtige infrastructuur.

Omdat het beheer van  dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen, universiteiten en NGO’s in binnen- en buitenland.

Bij Deltares is kennis de kern

Onze missie is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen. Alle opdrachten en projecten, of ze nu gefinancierd worden door de markt of uit gelden voor strategisch onderzoek, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Daarnaast hechten wij zeer aan openheid en transparantie. Die houding is onder meer terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door Deltares ontwikkelde software en modellen. Open source werkt is onze vaste overtuiging. Bij Deltares, een non-profit organisatie, werken 850 medewerkers met 42 verschillende nationaliteiten en is gevestigd in Delft en Utrecht.

Vacatures bij Deltares