ATKB

Over ATKB

HOE WERDEN WIJ DOORGRONDERS

De naam ATKB is al jaren een begrip in de wereld van advies en onderzoek voor natuur en leefomgeving. Sinds 2008 een samenvoeging van Kuiper en Burger Bodem en Water (in 1994 opgericht door Johan Burger) en Aquaterra (mede opgericht door Jouke Kampen). In 2018 heeft Buro Bakker zich aangesloten. In 2021 is ook De Groene Ruimte samen gegaan met ATKB. Wat staat is een adviesbureau met speerpunten in Bodem- en Waterbodemonderzoek, Aquatische en Terrestrische Ecologie en Geofysisch onderzoek. Met een omvang van meer dan 120 collega’s staan we uitstekend opgesteld om alle belangrijke vraagstukken binnen het domein van natuur en leefomgeving op te kunnen lossen.

Als onze relaties vragen hoe we dat doen dan antwoorden we als volgt:

Wie een onderzoeksvraag heeft wil een antwoord waarop gerekend kan worden. Een duurzaam advies dat van alle kanten bekeken is. Door mensen die begrijpen hoe het werkelijk is. Onafhankelijke specialisten die het onderwerp niet alleen met beide handen vastpakken, maar het ook doorzien. Deskundigen met dus méér dan alleen verstand van zaken. Nuchtere specialisten die worden gedreven door hun intrinsieke nieuwsgierigheid. Die samen verder graven, peilen en vissen omdat ze van nature willen weten wat de uitkomst is. En niet eerder loslaten voordat ze alle antwoorden boven hebben. Allemaal met maar één reden: persoonlijk het beste antwoord op de vraag leveren.

MISSIE

ATKB levert adviezen op het gebied van natuur en leefomgeving. Met deze adviezen leveren wij een milieu- en maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan het duurzaam gebruik van onze leefomgeving. Wij leveren diensten aan de overheid, het bedrijfsleven en particulieren en streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij staat een bestendige relatie met de opdrachtgever centraal, alsmede zorg en respect voor het milieu.

VISIE

Het werken aan een duurzame samenleving wordt door ons vertaald in de zorg voor mens, natuur en leefomgeving. Onze medewerkers zijn hierbij ons werkkapitaal waarmee wij voortdurend inspelen op veranderende klantbehoeften. De zorg voor onze medewerkers en klanten staat centraal. Als maatschappelijk bewuste onderneming nemen wij ook buiten ons bureau onze verantwoordelijkheid op sociaal gebied. Dit komt o.a. tot uiting in onze sponsoractiviteiten.

Contact Info

Website https://www.at-kb.nl/

Vacatures bij ATKB